Eğitim

Risk Değerlendirme ve Kaza Araştırma Eğitimi

Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 4 üncü maddesine göre risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder. Ayrıca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 17 inci maddesine göre de, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili özel görevi olanların bu konularda özel olarak eğitilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Yönetmelikte belirtilen ekip tarafından yapılması gereken risk değerlendirmesinin amacına uygun olarak işyerindeki tüm riskleri doğru bir şekilde değerlendirerek alınması gereken önlemleri belirlemesi büyük önem taşımaktadır. Proaktif (önleyici) yaklaşımla işyerlerindeki risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanması ile iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir. Bunun sağlanabilmesi için risk değerlendirme ekibinin kavram ve uygulama esasları ile yöntemler konusunda eğitilmesi gerekir.

Eğitimin Amacı

  • Yasal gereklilikleri aktarmak
  • Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlayarak tehlikeleri tanımlamak,
  • Kazalara ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri ve riskleri belirlemek
  • Riskleri hesaplayarak analiz etmek
  • Riskleri kontrol etmek, risk önceliklerini belirlemek
  • Risk kontrol tedbirlerini karşılaştırmak ve değerlendirmek, yenileme aşamalarını izlemek
  • Düzeltici önleyici faaliyetleri belirlemek ve aksiyon planı oluşturmak
  • Bulguları kayıt altına alarak dokümante etmek ve aksiyon planlarını düzenli olarak gözden geçirmek

Biz, profesyonel ekibi ile gelişim sağlayan bir kurumuz

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimiz için LUPAR GROUP ile hemen bugün irtibat kurun.

İletişime Geçin