Eğitim

IFS Eğitimi

IFS (International Food Standard) Eğitimi

IFS Hakkında Genel Bilgiler

IFS (Uluslararası Gıda Standardı) Nedir?

Ticaret ve sanayide tedarikçi denetimleri yıllardır işbirliğinin sabit bir parçasıdır. Tüketicilerin gittikçe daha ağır talepleri, artan tazminat talepleri tehlikeleri ve ayrıca ürün akışlarının globalleşmesi tek tip bir kalite güvence standardının geliştirilmesini gerekli hale getirdi.

Bu geliştirmelerin zemininde HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birlikleri CONAD, COOP ve “Federdistribuzione” üye şirketleri, ticari markalar için kalite ve gıda güvenlik standardı olan Uluslararası Gıda Standardını (IFS) geliştirdiler. IFS standardı, gıda güvenliğinin ve üreticilerin kalite düzeylerinin eşit kontrolüne yaramaktadır. Tarımsal üretimi takip eden ve gıdanın “işlendiği” tüm üretim aşamaları için kullanılabilir.

IFS, GFSI (Global Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından SQF, Dutch HACCP ve BRC gibi kabul edilen bir standarttır.

GFSI’nin amacı, global bir gıda güvenliği standardı hazırlayıp işletmelerin kendi pazarlarında daha güvenli gıda ürünü satmalarını sağlamaktır. Buna istinaden GFSI anahtar kriterler ortaya çıkararak gıda güvenliği standardını ölçülebilir hale getirmiştir

IFS Eğitimi İçeriği:

– Gıda Özelliklerinin tanımlanması
– Süreçlerin tanımlanması
– IFS kayıt ve dokümantasyon sistemi
– IFS’de Kalite Yönetim Sistemi
– İzlenebilirlik; Ürün Geri Çağırma
– Altyapı Standardları
– Fiziksel ve Kimyasal Bulaşma Riski;
– Temizlik ve Hijyen;
– Haşere Kontrolü;
– Ürün Paketleme, Depolama
– Çalışan Hijyeni, Sağlık Taraması, Eğitim
– IFS standartları şartları yorumlanması
– IFS Belgelendirme şartları

IFS Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından IFS Eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. IFS Eğitimi için öngörülen bu süre IFS Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

IFS Eğitimine Kimler Katılabilir:

IFS Eğitimi; çalıştıkları firmada IFS sistemini kurmak isteyen, mevcut gıda güvenliği yönetim sistemini iyileştirmek ve IFS’ ye geçişini sağlamak isteyen, IFS sistemi içindeki rolünü anlamak ve geliştirmek isteyen katılımcılara yöneliktir.

IFS Eğitimi sertifikası

Kurs sonunda katılımcılara IFS Eğitimi Sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.

IFS Uluslararası Gıda Sertifikası Nedir?

Sanayide ve Ticarette  tedarikçi değerlendirme  gıda güvenliği iş birliğinin en önemli bir organıdır.Tüketicilerin gittikçe daha ağır istekleri, yükselen tazminat istek tehditleri ve ayrıca mamul akışlarının globalleşmesi tek çeşit bir kalite teminat  standardının ilerletilmesini gerekli duruma getirdi. Bu geliştirmelerin tabanında FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birliklerine üye bazı firmalarda, ticari markalar için  gıda güvenlik ve kalite standardı olan milletler arası Gıda Standardını IFS ilerlettiler. Standart,üreticilerin ve  gıda güvenliğinin kalite seviyelerinin eşit analizine yaramaktadır. Tarımsal üretimi izleyen ve gıdanın işlendiği  bütün üretim süreçleri için uygulanır.
Polonya, Avusturya,İsviçre ve  İspanya’dan tüccarlar IFS’ye destek veriyor ve gıda güvenliği standardı olarak uyguluyorlar.
 
Gıda toptancıları ve Perakendecileri kendi özel marka etiketli mamullerinin tedarikçilerini gıda güvenliği bakımından bağımsız denetçi firmalar tarafından incelemelerini sağlıyorlar.2002 senesinde Almanya Gıda perakendecileri ortak bir denetim standardı meydana getirmek maksadıyla IFS (International Food Standard)’ı geliştirdiler. 2003 senesinde Fransız gıda perakendecilerinin de araştırma grubuna girmesiyle IFS 4. versiyonu geliştirildi.2007 senesinde IFS araştırma grubu, IFS standardının 5. versiyonunu meydana getirmiş ve standart 01.08.2007 tarihinde resmiyet kazanmıştır.5. versiyon araştırmalarında ayrıca bazı İtalyan Perakendeciler temsilciliklerine üye şirketler de bu oluşuma girdiler ve 3. IFS temsilciliğini burada meydana getirmişlerdir. Böylece Özel Markalı gıdaların Ulusal gıda yasaları ve Avrupa Birliği ile aynı temelde olması garanti altına alınmış ve Avrupa Perakendecileri’nin kalite ihtiyaçları gerçekleştirilmiş olacaktı.

Tarımsal üretimi izleyen ve gıdanın işlendiği tüm üretim süreçleri için kullanılabilir. Birincil gıda paketleyen ve gıda üreticilerini içine alır. İthalatçılar ve yalnız sevkiyat, depolama ve dağıtım gerçekleştirenlere uygulanamaz.

Her şeyden önce IFS sertifikası Avrupa Perakendecilerine ürün pazarlamak için giriş hakkı tanıyor. Bu sertifika kurumun, Avrupa Birliği kurallarına ve perakendecilerin kalite ihtiyaçlarına göre gıda ürünü imal ettiklerini gösteriyor. IFS, GFSI (Global Gıda Güvenliği Girişimi) kesimince SQF, Dutch HACCP ve BRC gibi kabul gören bir standarttır. Bazı şirketler, tüm GFSI standartlarını kabul edileceklerini bildirdiler. İkinci olarak da IFS sertifikası Fransa, Almanya, İsviçre, İtalya , Polonya,Avusturya, İspanya ve diğer pazar sahalarında yeterli görüldüğünden para ve zaman  tasarrufu sağlıyor.

IFS Belgesi Nedir?

İfs belgesi; diğer büyük ölçekli  Avrupalı Perakendeciler de benzer olarak  tedarikçilerinin incelenmesinde ingiliz modelini  uygulayarak  3. Taraf inceleme firmalarıyla  faaliyete  başlamışlardır.Örneğin; Fransız  ve Alman perakendeciler I.F.S standardını Sart koymaya başlamıştır.Bunun Gibi uygulamalar  ve iş birliği Amerika’da da meydana gelmeye başlamıştır.I.F.S Milletler arası Gıda standardizasyon başlangıç  noktası Global Gıda Güvenliği Girişimi  (G.F.S.I) ‘dir. 2000 senesinde, Gıda güvenliğinin, Global Food Business Forum ve Ticaret Odası C.I.E.S  tarafından  geliştirilmesi neticesinde meydana gelmiştir.
Kuzey Amerika, Avrupa ve Avusturalya’da başlangıçta 40 Ticari firmanın  katılımı ile meydana gelmiştir.G.F.S.I‘nin maksadı, global bir Gıda Güvenlik standardizasyon hazırlayıp firmaların Kendi pazar alanlarında daha emniyetli gıda ürünü pazarlamaları olanak sağlamıştır.Buna istinaden G.F.S.I, Anahtar prensiplerini meydana getirerek, Gıda Güvenlik standardını ölçülebilir duruma getirmiştir.
 
 IFS Gıda Sistemini  Kurmanın FaydaIarı
 1. Tüketici itimadının artmasI
 2. Avrupa pazarına ürün ihraç etmek
 3. Milletler arası  I.F.S veri bankasında bilindik olmak
 4. İnceleme etkinliliğinin  arttırılması
 5. Önemli gıda risklerinin asgariye indirilmesi
 6. Hata riskinin asgariye indirilmesi
 7. Gıda güvenliği ihtiyaçlarına uyum
 8. Ağın uygunluk özelliğinin  ölçülebilir olması
 9. G.F.S.I’in teyidinden  dolayı tercih edilmesi
IFS Sistemini  Kurmanın  Üretim Departmanına Faydaları:
 1. Standartlar, yönetim ve prosedürler arasında gelişmiş anlaşılabilirlik
 2. Gıda kanunlarına göre uygunluğunu gözlemleme
 3. Kaynakların verimli kullanımı
 4. Müşteri analizleri gereksinimlerinde  azalma
 5. Tarafsız 3. kesim incelemeler
 6. Çoklu incelemeler birleştirerek toplam inceleme zamanını kısaltma olanağı
 7. Risk tabanlı bir yaklaşım sebebiyle bireysel uygulanmada yüksek esneklik
 
 I.F.S Sistemini  Kurmanın Pazarlama Departmanı Faydaları:
 1. Güvenilir  ve Yüksek kaliteli ürünler imalatçısı olarak iş prestijinde  yükselme
 2. Üçüncü kesim inceleme ihtiyacı duyulan müşteriler ile ticaret olanağı
 3. Yüksek  standartlara karşı uyumluluğu belirtmek  için I.F.S  belgesinin  ve logosunun  kullanımı

Biz, profesyonel ekibi ile gelişim sağlayan bir kurumuz

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimiz için LUPAR GROUP ile hemen bugün irtibat kurun.

İletişime Geçin