Eğitim

BRC Eğitimi

Brc Nedir?

BRC BELGESİ

BRC GIDA GÜVENLİĞİ STANDARDI İÇERİĞİ NEDİR? Brc Gıda Güvenliği Sertifikası Standardı herhangi bir gıda üreticisi ve tesisi tarafından uygulanabilir bir standarddır. Bu üretici veya tesisler gıdaların birincil işleme tesisleri olabileceği gibi paketleme,`kesimhane, konserve tesisleri ve yemek üretim catering firmaları da olabilir. Çünkü bu standard müşteri bekletilerinin karşılanması, güvenli gıda ve yasal üretim koşullarını sağlayan bir standarddır.

Brc Gıda Güvenliği Standardı;

Brc Gıda Güvenliği standardı 7 bölüme ayrılır.

1.Üst Yönetim Taahhüdü ve Sürekli İyileştirme ; Herhangi bir gıda güvenliği sisteminin etkili olabilmesi üst düzey yöneticilerin uygulama ve sürekli gelişime kararlı olması çok önemlidir.

2.Gıda Güvenliği Planı (HACCP) ; Gıda güvenliği temeli en etkili sistem HACCP temelli uluslararası gereksinimlere uyulan bir standarddır.

3. Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi ; Gıda güvenliğinin bir diğer uygulam temeli Iso 9000 esas alınarak uygulanır. Özellikle tedarik yönetimi, izlenebilirlik ve kalite şartlarını içermektedir.

4.Üretim Yeri ; Üretim yeri şartları ve atık yönetimi, haşere pet kontrol gibi konuları kapsar.

5.Ürün Kontrol ; Ürün tasarım alerjen yönetimi, ürün ambalaj güvenliği denetim ve testlerini içerir.

6.Proses Kontrol; Güvenli proses kontrolleri, ağırlık , hacim kontrolü ve ekipman kalibrasyon kurulmasını ve bakımını içerir.

7.Personel ; Personel eğitimi, koruyucu giysi ve kişisel hijyen için gerekli standartları ortaya koymaktadır.    

Neden Brc Standardı Ve Belgesi?

Brc Gıda Güvenlik Standardı 100 den fazla ülkede tanınan ve 20.000 ne yakın tedarikçi tarafından sertifikalı dünya marakası bir sertifikasyon çeşídidir. Bunun yanısıra ilk Gıda Güvenliğï sertifikası olan GFSI sertifikası standardı vasıtasıyla oluşturulmuş yönetim sistemidir.  

Müşteri Güveni Eğer global pazara açılma hedefiniz varsa müşteri veya tedarikçinizin güvenini sağlamak için uygulanabilecek en iyi standarddır. Bunun yanısıra Gıda Güvenliği geliştirmek ve iyileştirmek isteniyorsa ve şikayetler ve reddilen ürünler en aza indirgenmek isteniyorsa yine En iyi Gıda Güvenliği Sertifikası Brc Gıda Güvenliği Standardı ve Belgesidir.  

Ulaşılabilir Bir Standard Ve Düşük Maliyet Gıda endüstirsinde çalışan uzmanlar tarafından geliştirilen bir standard ve analşılması çok kolay bir standarddır. Standardın mahiyeti risklerin belirlenmesi ve adım adım sertifikasyon yolunu analtmaktadır. Basit bir sertifikasyon süreci vardır ve hiçbir gizli maliyeti yoktur. Tüm sertifika süreci yerel ücretlere tabidir. Brc Gıda Güvenliği Sertifikası iyi uygulandığında maliyetleri düşürücü bir etkisi vardır.  

Dünya Genelinde Denetçiler Dünya genelinde denetim küresel bir ağ tarafından ve tecrübeli denetçiler tarafından yapılmaktadır. Denetim sistemi de standardize edilmiş ve kontrol edilmekte olan bir standard ile yürütülür.  

Neden BRC Gıda Güvenliği?

Brc Gıda Güvenliği Standardı Dünya Çapında Binlerce müşterisi olan ve ortalama 100 ülkede yirmibine yakın tedarikçisi olan global bir markadır. Brc Gıda Güvenliği Standardı ilk Gıda Standardı olan GFSI standardı esas alınarak hazırlanmış bir standarddır.   Müşteri Güveni Küresel pazarda yer almak isteyen bir firma iseniz Müşterilerinize Gıda Güvenliği siteminizi ispatlayacak en önemli belgelerden birisi BRC Belgesidir. Brc standardı gıda güvenliğinin yanısıra müşteri memnuniyeti arttırılması ve atıkların azaltılması ve red edilen ürünlerde azaltıcı faktörleri vardır. Ayrıca basılı katologlarınızda ve web sitenizde Brc Logosu kullanma ile pazarlama gücünüzü arttırmış olacaktır. Diğer gıda güvenliği standardları gibi ekstra maliyeti olmayan ve uygulanabilir bir standardıdır.  

BRC STANDARD MADDELERİ Brc Gıda Güvenliği Standardı İçeriğinde Neler Var?

Brc Gıda Standardında gıda üretim işleme operasyonu olan tüm kuruluşlara uygulanabilir bir standarddır. Taze ürün paketlemesi, hayvan kesimhaneleri dahil tüm konserve ve hazır yemek gibi gıda işleme tesislerini kapsamaktadır. Yasal Gıda güvenliği şartlarının yanısıra gıda sektöründe kaliteyi amaçlayan standard ana maddeleri aşağıda sıralıdır.

Brc Standardı Maddeleri; Yönetimin Taahhüdü ve Sürekli iyileştirme ; Brc standardı yanında tüm kalite sistemlerinde olduğu gibi bir sistemin uygulanabilmesinin birincil şartı yönetimin kararlı ve istekli olmasıdır. Üst düzey yönetim sistemin uygulaması ve sürekli gelişim için gereken taahhüdü sunması zorunludur.

Gıda Güvenliği (Haccp) ; Gıda güvenliği alanında uluslararası kabul görmüş olan Haccp Kriterleri (Tehlike     Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) programı temelinde etkili bir sistem kurulması gereklidir.

Kalite Yönetim Sistemi Ve Gıda Güvenliği; Iso 9000 Kalite Yönetim Sistemi temelinde tesis şartlarını da içeren maddesidir. Ürün bilgilerini, tedarikçi ilişkileri, izlenebilirlik gibi kriterleri bünyesinde barındıran maddedir.

Üretim Tesisi ve Ekipman Şartları; Bina ve ekipman şartlarından, haşere kontrol, atık yönetimi, yabancı madde (metal vb kontaminsayon) olmak üzere maddelerini içerir. Ürün Kontrolü; Ürünün içeriği, alerjen kontrolü ambalajı, ürün denetimi ve testleri dahil olmak üzere geliştirme aşaması dahil şartları ihtiva eder.

Süreç Kontrol; Ürün ağırlık, ekipman, kalibrasyon ve haccp sisteminin süreçlerinin kontrolünü içermektedir.

Personel; Personelin eğitimi giysi ve kişisel hijyen şartları maddelerini içerir.

Brc Gıda Güvenliği Ön Gereksinimleri

Gıda Güvenliği Ekibi Oluşturun; Etkili bir gıda güvenliği sistemi teknik ekibin dışında gıda güvenliği için oluşturulacak deneyimli perseonle bağlıdır. Üretim faaliyetlerinden mühendislik, arge, dağıtım, tedarik ve hatta insan kaynakları dahil oluşturulacak ekip tarafından yönetilmesi gereklidir. Ekip üyelerinin sayısı şirket büyüklüğü ve yapısına göre değişiklik gösterebilir. Gıda Güvenliği Ekibinde olması gereken vasıflar şöyle sıralanabilir; Standard gereksinimlerini anlayabilmek Standard uygulama becerisine sahip Sürekli iyileştirme ce geliştirme becerisine sahip kişilerden seçilmeli.   Üst Yönetimin Taahhüdünü Almak; Brc standardının başarılı bir şekilde uygulanması için üst yönetimin gıda güvenliği organizasyonunun bir parçası olması gereklidir. Üst yönetim gıda güvenliği ekibine destek verir.   Öz Denetim Ve İyi Üretim Uygulamaları Analizi         Kuruluş üretüm tesisinin mevcut durumunun şartları karşılayıp karşılamadığına karar  vermesi gereklidir. Örneğin bina, ekipmanlar, süreçler ve dokümantasyon uygulanması gibi şartlar uygunmudur. Bunun için bir boşluk analizi ve öz denetim yapılması gerekebilir. İstenirse bir danışman kuruluştan da bu ön denetim yapılabilir. Şartlar analiz edilir. Brc Standardlar takımı içerisinde bir öz denetim kontrol listesi yayınlanmıştır. Bu kontrol listesine de bakarak değerlendirme yapılabilir.  

Brc Standardı Tarihçesi

Brc Gıda Güvenliği alanında çalışan özel bir kuruluştur. Bu kuruluşun üyeleri en küçük gıda işletmesinden, büyük ölçekli firmalara kadar gıda kuruluşlarıdır. Brc standartları son yıllarda gıda güvenliği zinciri içerisine giren hemen her halkayı dahil etmiştir. Gıda Güvenliği alanında standartlara yön veren bir kuruluş haline gelmiştir. Kurulduğu 1998 yılında gıda güvenliği, paketleme dahil geniş bir standard ile başlamıştır. 1999 yılında Iso Standardları ve En normalarına göre akreditasyon iişlemlerini tamalayarak denetim kuruluşlarına yetki verilmeye başlandı. 2000 li yıllrada bu yana birçok versiyonu yayınlanmış ve revizyonları günün şartlarına uygun hale getirilmeye devam etmektedir.  

Brc Acente Ve Broker Standardı

 İlk defa 2014 yılında tanıtılan Brc Acenta ve Broker Aracı Kurumlar standardı Gıda, Ambalaj ve Dağıtım zincirinin bir parçalarından biri haline getirmiştir.

Ajan veya Acente ve Broker Simsar aracı komisyoncu diye tabir edilebilecek aracı kurmlarla ilgili ürünün izlenebilirliğini bir zinciri olan bu meslek dalını da BRC standardlarına dahil etmiştir. Bu Global Standart, ürün güvenliği, kalite ve yasal uygunluk ve tüketicinin korunması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli operasyonel kriterleri en iyi uygulamaları teşvik etmek için tasarlanmıştır.   Müşteri Güveni

Küresel tedarik zincirinin önemli parçalarında biisi olan ve tedarik zincirinde önemli bir yer tutan standard sayesinde müşteri güveni sağlanır ve tedarik zincirine dahil olunur.

 

Brc Ambalaj Yönetimi Standardı – IOP

 Gıda Güvenliğinin parçalarından bir tanesi olan Ambalaj Güvenliği çoğu gıda güvenliği standardınının içerisinde yer almamaktadır. Gıda güvenliğinin parçalarından olan Ambalaj veya paketler ilgili BRC Ambalaj Güvenliği (iop) standardı yayınlanmıştır. Ambalaj malzemelerinin kaliteyi karşılaması ve yasal şartlara uyması açısından önemli bir standarddır.

Standardın Ambalaj olarak tarif ettiği ürünler şöyledir;
 1. Bardak
 2. Kağıt ve karton
 3. Metaller kutular ve folyo
 4. Plastik sert ve esnek malzemeler
 5. Ahşap ve diğer malzemeler
 6. Ambalaj malzemeleri farklı tipte hijyen düzeylerinde değerlendirilir.
 7. Gıda ile direkt temas eden ambalajlar veya paketler
 8. Gıda ile direk olarak temas etmeyen ikincil ambalaj çeşitleri
 9. Standardın risk şartlarına göre ayrı ayrı değerlendirme yapılmaktadır.
Brc IOP Ambalaj Yönetimi Standardı 6 Maddeden Oluşmaktadır;
 1.   Yönetim taahhüdü;
 2.   Tehlike ve risk yönetimi
 3.   Teknik yönetim sistemleri (Iso 9001 temelli dokmantasyon)
 4.   Üretim alanı koşulları
 5.   Ürün ve süreç analizi
 6.   Personel şartları
 7.   Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz

Brc Depolama Ve Dağıtım Standardı

2006 yılında yayınlanan Brc Depolama ve Taşımacılık Dağıtım standardı gıda üretim standardı, son tüketici ve gıda hizmeti sunan firma arasında gıda güvenliği zincirini tamamlamak için oluşturulmuştur. Standard ürünlerin taşıma, depolama ve dağıtımında en iy uygulamaları sağlamak üzere tasarlanmış bir standarddır. Standard içeriğinde gıdaların depolanması ve talınması ile ilgili temel kuralları ve diğer Brc Gıda güvenliği maddelerini kapsamaktadır. Standard 8 Bölümden Oluşmaktadır;
 1. Yönetimin taahhüdü ve sürekli iyileştirme
 2. Tehlike ve risk analizi
 3. Kalite Doküman Sistemi
 4. Üretim Alanı ile ilgili şartlar
 5. Dağıtım aracı ile ilgili operasyonel şartlar
 6. Üretim tesisi şartları
 7. Iyi Uygulama Şartları
 8. Personel Kriterleri
 

Standard bunun yanısıra gönüllü şartlar da ortaya koymaktadır. Bunlardan bazıları Araç otoparkı şartları, atık yönetimi toptan satış ve hizmeti kapsamaktadır. Ayrıca stdandard farklı operasyonel ağları da içeren operasyonları da kapsamaktadır.

Sektörel temsilciler, belgelendirme kuruluşları ve perakendeciler dahil olmak üzere birçok paydaş tarafından oluşturulan standard bir kalite yönetim sistemi ve risk analizi temeline dayanır.

Müşteri Güveni

Brc Depolama ve Dağıtım Standardı gelişmekte olan ülkere ve global tedarik zincirine dahil olmak amacında olan firmalar için ideal bir standarttır. Dünyada pekçok perakendeci, marka sahipleri, hammadde işleme tesisleri ve ambalaj üreticileri tedarik onay sürecinin değerlendirilmesinde bu Bu belgenin varlığı çok önemlidir. Ayrıca tanıtım materyali ve web sitesinde de bu belge ve logosu kullanılarak pazarlamasal avantaj yakalanabilir.

 

Brc Logo Kullanımı

Brc standardlarından herhangi birisinin şartlarını sağlamış ve denetim programından başarıyla geçmiş olan kuruluşlar Brc logosunu;
 1. Antetli kağıtlarında
 2. Kartvizitlerinde
 3. Reklam broşürlerinde
 4. Web sitelerinde
 5. Şİrket araçları dahil tüm reklam platformlarıda BRC logosunu kullanabilir.

BRC BROKER

BRC BROKER & ARACI VE KOMİSYONCU STANDARDI

2014 yılında tanıtılan BRC BROKER Standardı  Broker ve Komisyoncular için Global Standart yiyecek ve / veya ambalaj tedarik zincirinde satın alma, ithalat veya ürün dağıtım hizmetleri sağlayan şirketler için gerekli sertifikasyon koşullarını sağlar.

Acenteler ve broker kritik bir hareket ve ürünlerin ticareti ve etkisi tedarikçisi ürün güvenliği ve kalite standartları bağlantıyı yanı sıra, izlenebilirlik ve  etkili zinciri korumak amaçlanmıştır.

Bu Global Standard, bu nedenle, ürün güvenliği, kalite ve yasal uygunluk ve tüketicinin korunması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli operasyonel kriterlere en iyi uygulamaları teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Standart müşterilerinizin operasyonel hizmetler ve tedarik zinciri yönetiminde güven sağlar. Birçok perakendeciler, marka sahipleri, hammadde işlemciler ve paketleme üreticileri dünya çapında BRC Standartları destekleyen ve onların tedarikçilerinin onay süreçlerinin bir parçası olarak bunları kabul etmiştir.

Brc Broker Belgesi ile dünya çapında iyi bir pazarlama aracı olarak kullanılabilir.

Biz, profesyonel ekibi ile gelişim sağlayan bir kurumuz

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimiz için LUPAR GROUP ile hemen bugün irtibat kurun.

İletişime Geçin