Eğitim

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Nedir

 

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi, laboratuvarların kaliteli ve doğru hizmet vermeleri için hazırlanmış ve laboratuvarlarda doğru tekniklerin kullanılmasını gerektiren bir sistemdir.

Özellikle tehlikeli kimyasal maddelerin sınıflandırılması için gereken testleri yapan laboratuvarların GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi’ni kurmaları ve gerekli standartlara uygun faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

Bu konuda ülkemizde iki yasal düzenleme bulunmaktadır. Biri, İyi Laboratuar Uygulamalarının Denetlenmesi ve Çalışmaların Kontrolüne Dair Yönetmelik’tir. Diğer ise, İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesi Yönetmeliği’dir.

Mikrobiyolojik veya kimyasal testlerin yapılacağı laboratuvarlar, bir fabrikanın ünitesi olabileceği gibi, sadece test hizmetleri vermek için kurulmuş bir işletme de olabilir. Ne şekilde kurulmuş olursa olsun laboratuvarlar, GLP İyi Laboratuar Uygulamaları Sistemi standardında çalışmak ve kalite güvence sisteminin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar. Testlerin doğru yapılmasını sağlayacak asgari teknik koşulları sağlayan araçlara sahip olmak ve kullanmak kalitenin göstergesidir. Bu araçların düzenli kontrollerini yapmak ise kalite güvencenin göstergesidir.

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi, insan sağlığı ve çevre açısından veri sağlamaya yönelik çalışmaların yapılacağı ya da özelliklerinin belirlenmesi gereken maddelerin inceleneceği laboratuvarların, faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, takip edilmesi, kayda alınması ve raporlanması ile ilgili standartları düzenlemektedir. Sistem aynı zamanda laboratuvarların çalışma yöntemlerini, işlemlerini ve koşullarını da belirlemektedir.

GLPİyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi’nin kurulmasının amaçları şu şekilde özetlenebilir:

  • Sanayide kullanılan kimyasal madde ve ürünlerin güvenilir test verilerinin ülkeler arasında karşılıklı olarak tanınması için ön koşul olan güvenilirliği ve kaliteyi sağlamaktır.
  • Kimyasal maddelerin ve ürünlerin çevreye ve sağlığa yaptığı etkilerin tespit edilmesine yönelik test verilerinin karşılaştırılabilir nitelikte olmasını ve ülkeler arasında kabul edilebilir olmasını sağlamak, gereksiz test tekrarlarını önlemek, deney hayvanı kullanımının önüne geçmek, boşa kaynak ve zaman harcamayı önlemektir.

Ülkemizde, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında, GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi, kimyasal madde ve ürünlerin güvenilirliği alanında yürütülen klinik araştırmalar dışındaki çalışmalarda uygulanmak zorundadır.

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi’nin ne olduğu, nasıl kurulduğu, ne işe yaradığı ve nasıl belge alındığı gibi konularda daha açıklayıcı bilgi almak için, bize başvurabilirsiniz.

GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) Eğitimi

Program Hedefiİnsan sağlığı veya çevre bakımından çalışmaların yapılacağı veya özelliklerinin belirlenmesi planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, kaydı ve raporlanması ile ilgili temel bilgilerin anlaşılmasını, gereken maddelerin inceleneceği laboratuar çalışmalarının sağlamaktır.

Program İçeriği 

• GLP Nedir?

• İlgili mevzuat

• GLP’nin uygulandığı alanlar,

• Kalite Sisteminde GLP’nin yeri,

• GLP Neden gereklidir?

• Personel Hijyeni, Personelin giyim kuralları, Firmaya ve Üretim Alanına Giriş Çıkış Kuralları

• GLP’ de Organizasyonel Yapı, Görev ve Sorumluluklar,

• Üretim, Kalite Kontrol ve Mesul Müdürlerin Görev ve Sorumlulukları

• Clean Room ve Havalandırma Sistemleri,

• Bina ve Donanım,

• GLP’de Dokümantasyon

• GLP Uygulama

• GLP Denetleme

• GLP ile ilgili ürüne ( ilaç üretimi ) yönelik özel durumlar, olması gereken standartlar.

Biz, profesyonel ekibi ile gelişim sağlayan bir kurumuz

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimiz için LUPAR GROUP ile hemen bugün irtibat kurun.

İletişime Geçin