Danışmanlık

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

ISO 14001 Belgesi;  Çevrenin korunması, atıkların değerlendirilmesi ve azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakılması amaçlayan bir ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesidir.

Çevreyi en çok kirleten faktörlerin başında firmalar şirketler fabrikalar gelmektedir.  Bu tür firmaların ISO 14001 Çevre Belgesi alması çevre kirliliğinin önüne geçmedeki en önemli faktörlerdendir.

ISO 14001 Çevre Belgesinin  genel amacı atıkların azaltılması ile ilgili uluslararası bir yönetim sistemi standardıdır.

LUPAR GROUP olarak Uluslararası ISO 14001 Baş Denetçi Sertifikalı Uzman Danışman ve Eğitmenlerimiz ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin  danışmanlığı ile ilgili firmalara alınması ile ilgili aşağıdaki danışmanlık ve eğitim hizmetlerini vermekteyiz.

  1. ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulumu ve ISO 14001 Belgesinin alınması için Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri,
  2. ISO 14001:2015 Revizyonuna Geçiş Danışmanlık Hizmeti,
  3. ISO 14001 Belgesi Gözetim Denetimlerinden başarılı şekilde geçilmesine yönelik Danışmanlık Hizmeti

 ISO 14001 belgesinin alınması ve sürekliliğinin sağlanması ile ilgili bütün süreci yöneten Danışmanlık ve Eğitim hizmetini vermekteyiz.

 

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ NEDİR?

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi  Kurum ve kuruluşların, şirketlerin yaptığı faaliyetlerde çevreye verdiği zararı, bir yönetim sistemi prensibiyle sistematik bir şeklide minimize etmeye veya yok etmeye çalışan bir yönetim  sistemdir. Bu yönetim sistemini kurup uygulayan kurum ve kuruluşlara verilen Sertifikaya ISO 14001 Belgesi veya ISO 14001:2015 Sertifikası denir.

ISO 14001:2015 belgesi alan bir kurum ve kuruluş yasal olarak konulan mevzuatlara uyum gösterdiği ve yaptığı faaliyetleri çevreye zarar vermemesi için sistematik ve kontrollü bir şeklide yaptığını gösterir bir belgedir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının bütününe ISO 14000 standartları serisi denir. Belgelendirme ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı üzerinden yapıldığı için aslında asıl belge ismi ISO 14001:2015 Belgesidir. Fakat Çevre Yönetim Sistemi standartlarının hepsini kapsadığı için sektörel bazda gelişme bu terime göre bazen ISO 14000 belgesi de denilmektedir.

 

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ NASIL ALINIR?

ISO 14001:2015 belgesinin alınmasında bir eğitim ve danışmanlık firması ile çalışılması faydalı olacaktır.

Kurum ve Kuruluşlar ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlık Eğitim Hizmeti almaya karar veridiklerinde ISO 14001 Belgesinin alınma süreci aşağıdaki gibi yürütülür;

             - ISO 14001 ve Çevre Mevzuatları açısından Mevcut Durum Analizi yapılır ve Eksiklikler Belirlenir

             - Kurum ve Kuruluş Çalışanlarına ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri Verilir

             - Kuruluşun Bağlamı, Yönetimin Organizasyon Yapısı İncelenir ve Yapılandırılır

             - Çevre Risk Analizleri yapılır

             - Çevre Politikası Çevre Amaç ve Hedefleri Belirlenir

             - Çevre Acil Durum Planları ve Tatbikatlar yapılır

             - ISO 14001 Dokümante Bilgileri Hazırlanır (Bütün ISO 14001 Dokümantasyonun Hazırlanması)

             - Hazırlanan ISO 14001 Dokümanlarına (Dokümante Edilmiş Bilgi) Göre Uygulamalar yaptırılır

             - Hazırlanan ISO 14001 Dokümante Edilmiş Bilgiye Göre Gerekli İse Revizyonlar Değişlikler Yapılır

             - ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikleri yapılır ve raporlanır

             - Üst Yönetim Kurulan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini Değerlendirmesini (Yönetimin Gözden Geçirmesi) yapar ve kararlar alır

             - ISO 14001 Belgelendirme Başvurusu yapılır ve ISO 14001 Denetimden başarılı şekilde geçilir ve ISO 14001 Belgesi alınır.

 

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ NEREDEN ALINIR?

ISO 14001 Belgesi TÜRKAK’dan veya Uluslararası Akredite olan ISO 14001 Sertifikasyon Belgelendirme kuruluşlarından alınır.

ISO 14001 Belgesinin alınmasında yukarıda bahsedilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulumu,        ISO 14001 danışmanlık eğitim firmasından hizmet alınarak sağlanır ve ISO 14001 belgesi danışmanlık ve eğitim şirketi size ISO 14001 belgelendirme firmalarından teklifler alır ve uygun görülen belgelendirme firması ile sözleşme imzalanır.

ISO 14001 belgesinin denetimleri iki aşamalıdır ve birinci aşamada sisteme ve yasal mevzuatlara uyuma genel hatları ile bakılır ve ön denetim yapılır. Eksiklikler var ise denetçi tarafından bildirilen eksiklikler tamamlanır daha sonra ikinci aşama denetime yani gerçek belgelendirme denetimine geçilir. ISO 14001 çevre belgesi belgelendirme firması tarafından yapılan denetim sonucu tespit edilen uygunsuzluklar kapatıldıktan sonra belge almaya hak kazanılır.

Biz, profesyonel ekibi ile gelişim sağlayan bir kurumuz

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimiz için LUPAR GROUP ile hemen bugün irtibat kurun.

İletişime Geçin