Danışmanlık

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı

SA 8000 Belgelendirmesinde danışmanlık sürecinde neler yapılır?

 

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı denetimi SAI tarafından değil, SAI tarafından akredite edilmiş, bağımsız belgelendirme firmalarınca yapılır. Belgelendirme firmaları belirli sürelerde SAI tarafından, SA 8000 denetimlerinin uygunluğunun araştırılması için denetlenirler.

SA 8000 standardına göre akredite olabilmek için belgelendirme firmaları, ISO/ISO/IEC Guide 62, SAI Guideline I dokümanlarındaki maddeleri karşılamak zorundadırlar. Belgelendirme firmalarında SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardını denetlemek için çalışan denetçiler SA 8000 denetçi eğitimini almalılar ve bu eğitim sonunda uygulanan sınavdan başarı ile geçmiş olmalılardır.

Standart maddelerine göre prosedür ve talimatlar oluşturulur. Bu prosedürlere uygun çalışma ve eğitimler yapılır. Konu ile ilgili tüm yasal gereklilikler kontrol edilerek uygulanır ve dokümante edilir.

Eğer firmada başka bir kalite sistemi (ör: ISO 9001) varsa buradaki bazı prosedürler kullanılabilir.

Hazır olunduğu düşünüldüğü zaman iç denetimler ve gerekirse ön denetim yapılır.

 

SA 8000 Danışmanlık Süreci

SA 8000 danışmanlık süreci şu şekilde işlemektedir.

 

Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

Sosyal sorumluluk performansı firmanın bağlı bulunduğu ahlaki prensipler ve içinde bulunduğu sektöre özgü faaliyetlerle yakından alakalıdır. SA 8000 standardının ihtiyaçlarına bağlı olarak firma performansının seviyesinin saptanması, birinci ve en önemli adımdır. Mevcut durumu değerlendirmek için yapılacak bir ön incelemeyle, üst yönetim, orta derece yöneticiler ve personellerle irtibata geçilmeli, güvenliğe ve sağlığa ilişkin durumu saptamak üzere saha turu gerçekleştirilmeli ve fotoğraflar çekilmelidir. Personelde gerçekleştirilecek çalışmayla, yasal kayıtların analizi yapılmalı ve durum detaylı  olacak şekilde rapor haline getirilmelidir.

 

Proje Ekibinin Meydana Getirilmesi

SA 8000 proje ekibindeki personeller, firmada güvenlik, idari işler ve sağlık çalışmaları ve personel maaş işlerini yürüten personellerden temsilciler bulunmalıdır. Bazı durumlarda, mavi yaka personellerin de bu ekipte temsil edilmesinde yarar vardır.  

 

Proje Ekibinin Bilgilendirilmesi

Bilgilendirmenin amacı, kurumsal sosyal şartnameler ve toplumsal sorumluluk akımı hakkında genel bir bilgi vermek ve SA 000 Sosyal Sorumluluk Standardı’nın ihtiyaçlılığını örneklerle değerlendirmek gerekir.

           -   Personel hakları 

           -   Toplumsal ve Kurumsal sorumluluk

           -   Sosyal şartnameler

           -   SA 8000'in özellikleri

           -   Performans ihtiyaçları

           -   Hususlarında bilgi verilmelidir

 

Personellerin Bilinçlendirilmesi 

             - Genel anlamda amaç, personellerin, firmanın sosyal sorumluluk faaliyetleri ile alakalı bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve yardımlarını kazanmaktır.

             - Sosyal Sorumluluk

             - Küreselleşme

             - Sosyal koşul gerekleri (Çocuk çalışanlar, mecburi çalıştırma, örgütlenme özgürlüğü ve toplu anlaşma hakkı, disiplin faaliyetleri, mesai saatleri vs.)

             - Firmanın disiplin prosedürleri

             - Personel  sağlığı ve iş güvenliği Şartları hususlarında bilgi verilmelidir.

 

Çalışma Çizelgesinin Hazırlanması

 

Personel Sağlığı ve İş Güvenliği Risk Değerlendirmesi

SA 8000 Standardı, personel güvenliği ve sağlığıyla  alakalı potansiyel tehditlerin saptanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu husus ile alakalı bir risk değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesi, mevcut bütün sorunların taranmasını ve giderilmesini sağlayacaktır. 

 

             - Risk Terimi

             - Risk değerlendirilmesinin evreleri

             - Faaliyetlerin guruplandırılması

             - Tehditlerin saptanması

             - Tehditlerin Analiz Edilmesi

             - Riski göze alma Seviyesinin Saptanması

             - Kontrol

             - Kalıntı risk

             - İş  güvenliği  ve sağlığı riskleri

              OHSAS 18001 ve risk değerlendirmesi hususunda proje ekibine bilgiler aktarılmalıdır.

 

Süreçlerin Açıklanması

İhtiyaç Olan  Belgelerin Hazırlanması

İç denetçi ekibinin meydana getirilmesi ve iç denetçi bilgilendirilmesinin yapılması 

İç denetim koordinasyonun yapılarak iç denetimin faaliyete geçirilmesi

Düzeltici Uygulamaların başlatılması

 

Yönetim ağı standartlarının en önemli özelliği, noksanlarımızı bulma ve onları yok etme kabiliyetinin geliştirilmesidir. Sosyal sorumlulukta, personellerin sorunlarına uygun bir biçimde gündeme getirebilmelerini sağlayacak bir ağ oluşturulmalıdır 

 

Faaliyetlerin başlaması

Yönetim ağı ilerledikçe faaliyetler devreye sokulur. Personellerin bilinçlendirilmesi için bu süreçte eğitimler verilmesinde yararlı olacaktır.

 

Tedarikçiler ve Taşeron

SA 8000 Standardı, sosyal sorumlulukla alakalı prensiplerimizi, tedarikçi halkamızı yaygınlaştırmak için yollar geliştirmemizi beklemektedir.  

 

İdarenin Gözden Geçirmesi

Üst idare kalite yönetim ağının performansına alakalı neticeleri gözden geçirmeli ve görüşler almalıdır. 

 

SA 8000 Sertifikalandırma

Belgelendirme firması seçimi tamamıyla kalite  yönetim ağını oluşturan firmaya mahsustur.

Biz, profesyonel ekibi ile gelişim sağlayan bir kurumuz

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimiz için LUPAR GROUP ile hemen bugün irtibat kurun.

İletişime Geçin