Danışmanlık

ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sistemi

ISO 50001 dünya genelinde kabul gören ve tüm enerji türlerini kapsayan Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) standardıdır. ISO 50001 EnYS organizasyonların Enerji Verimliliğini yükseltmek için ihtiyaç duyduğu süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. 

Enerji yönetim sistemi, kuruluşların enerji kullanımını daha iyi  yönetmelerine yardımcı olur. Bir enerji politikası geliştirilmesi ve uygulanması, enerji kullanımı için hedefler belirlenmesi ve bunlara ulaşmak için eylem planları oluşturulmasını içerir. Buna yeni enerji verimliliği sağlayan teknolojilerin uygulanması, enerji atıklarının azaltılması veya mevcut maliyetlerin azaltılması için mevcut süreçlerin iyileştirilmesi de dahil olabilir. ISO 50001, Enerji yönetim sistemleri - Kullanım kılavuzluğundaki gereklilikler, organizasyonlara etkin bir enerji yönetim sistemi geliştirmek için tanımlanmış bir çerçeve çizer. Diğer ISO yönetim  sistemi  standartlarında olduğu gibi sürekli gelişme için "Planla-Yap-Kontrol İşlemi" sürecini izler.

ISO 50001 BENİM İŞİME HANGİ KATKILARI SAĞLAR?

ISO 50001, enerji tüketen varlıklarınızı daha iyi kullanarak kuruluşunuzun enerji performansını geliştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Geliştirilmiş enerji performansı, enerji kaynakları ve enerji ile ilgili varlıkların kullanımını maksimize ederek hem maliyeti hem de tüketimini azaltarak bir kuruluş için hızlı fayda sağlayabilir.

ISO 50001, tüm dünyadaki büyük ve küçük organizasyonlar tarafından kullanılmaktadır. Avantajları birçok biçimde olabilir. Bazıları için, çevresel etkinin azaltılması ve itibarın arttırılması ile ilgilidir; diğerleri için amaç maliyetleri düşürmektir.

ISO 50001HANGİ FİRMALAR İÇİN GEREKLİDİR?

Tüm ISO yönetim sistemi standartlarında olduğu gibi, ISO 50001 boyut, etkinlik veya coğrafi konuma bakılmaksızın kamu veya özel sektördeki herhangi bir kuruluş tarafından uygulanmak üzere tasarlanmıştır.

ISO 50001, kullanıcı organizasyonuna veya düzenleyici makamlara bırakılan enerji performansını geliştirme hedeflerini düzeltmez. Yani, herhangi bir kuruluş, mevcut enerji performansı seviyesine bakılmaksızın, kendi eliyle geliştirebileceği bir temel oluşturmak için ISO 50001 standardını uygulayabilir demektir.

 

ISO 50001 STANDARD AİLESİ

ISO 50001 ilk kez 2011'de yayınlandığından, ISO'nun enerji yönetimi ve enerji tasarrufu portföyünü tamamlamak için bir dizi diğer ilgili standart geliştirildi.

Bunlar arasında :

             - ISO 50002, Enerji denetimleri - Kullanım kılavuzunda şartlar

             - ISO 50003, Enerji yönetim sistemleri - Enerji yönetim sistemlerinin denetimini ve sertifikalandırılmasını sağlayan organlar için şartlar

             - ISO 50004, Enerji yönetim sistemleri - Bir enerji yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için rehberlik

             - ISO 50006, Enerji yönetim sistemleri - Enerji temellerini (EnB) ve enerji performans göstergelerini (EnPI) kullanarak enerji performansını ölçme - Genel ilkeler ve rehberlik

             - ISO 50015, Enerji yönetim sistemleri - Kuruluşların enerji performansının ölçülmesi ve doğrulanması - Genel ilkeler ve rehberlik

             - ISO 50047, Enerji Tasarrufu - Kuruluşlarda Enerji Tasarrufunun Belirlenmesi

             - ISO 17741, Projelerin enerji tasarruflarını ölçme, hesaplama ve doğrulama için genel teknik kurallar

             - ISO 17742, Ülkeler, bölgeler ve şehirler için enerji verimliliği ve tasarruf hesaplaması

             - ISO 17743, Enerji tasarrufu - Hesaplama ve raporlama için geçerli bir yöntem çerçevesinin tanımlanması

             - ISO / IEC 13273-1, Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları

             - Yaygın uluslararası terminoloji - Bölüm 1: Enerji verimliliği

             - ISO / IEC 13273-2, Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları - Ortak uluslararası terminoloji - Bölüm 2: Yenilenebilir enerji kaynakları

ISO 50001 EnYS uygulandığı kuruluşu iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik eder, iyi bir enerji yönetimi ile enerji maliyetlerinin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılığın oluşmasını sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı ile;

             - Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili üst yönetim desteği alınır,

             - Enerji Yönetimi Politikası oluşturulur,

             -  Enerji verimlilik hedefleri belirlenir,

             -  Enerji izleme sistemi kurulur,

             - Enerji Etütleri yapılır,

             - Eğitimler düzenlenerek çalışan katılımı sağlanır,

             - Verimlilik artırıcı projeler uygulanır,

             -  Enerji Yönetimi Raporları oluşturulur,

             - Değerlendirme toplantıları yapılır.

Enerji Yönetimi Standardının kurulması ile enerji tüketimlerinin düşürülmesine bağlı olarak enerji maliyetleri ve enerjide dışa bağımlılık azalır, sera gazı salınımı düşürülerek çevrenin korunmasına katkıda bulunulur.

Ayrıca “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”te Enerji Yöneticisi bulundurmakta yükümlü olan işletmelerde ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardının kurulması zorunludur.

 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Hibe Desteklerinden ve Gönüllü Anlaşmalar Hibe Desteklerinden yararlanabilmek için de işletmede ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardının mutlaka kurulu olması istenmektedir.

Enerji Yönetimi Standardının kurulması ile enerji tüketimlerinin düşürülmesine bağlı olarak enerji maliyetleri ve enerjide dışa bağımlılık azalır, sera gazı salınımı düşürülerek çevrenin korunmasına katkıda bulunulur.

Ayrıca “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”te Enerji Yöneticisi bulundurmakta yükümlü olan işletmelerde ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardının kurulması zorunludur.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Hibe Desteklerinden ve Gönüllü Anlaşmalar Hibe Desteklerinden yararlanabilmek için de işletmede ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardının mutlaka kurulu olması istenmektedir.

 

Biz, profesyonel ekibi ile gelişim sağlayan bir kurumuz

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimiz için LUPAR GROUP ile hemen bugün irtibat kurun.

İletişime Geçin