Danışmanlık

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı; " Bir Kuruluş, Kurum veya bir Organizasyonun ISO 9001:2015 Kalite, ISO 14001:2015 Çevre, ISO 45001:2017 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 50001:2011 Enerji , ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği vb. Yönetim Sistemleri Belgesi’ ne her hangi bir sebepten ihtiyaç duyduğunda Bu belgelerden birini  almak isteyen talep sahibine Bu belgelerden birinin alınmasında yardımcı olan hizmet sunan firma;

- Talep edilen Yönetim Sisteminin kurulumunu sağlayan ilgili eğitimleri veren,

- Dokümantasyon sisteminin hazırlanmasını sağlayan,

- Talep edilen Yönetim Sistemi uygulamalarını yaptıran,  

- Firmaya En Uygun TÜRKAK veya Yurt Dışından Akrediteli Belgelendirme kuruluşlarından uygun kuruluşun seçimini yaptıran,

- Firmanın onay verdiği seçilen Belgelendirme Kuruluşu ile irtibata geçip denetim faalyeti hizmetinin alımı, yürütülmesi sürecin işletilmesini sağlayan, 

- Denetimlerde yaşanılacak problemlerin ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlayan 

- Seçilen Yönetim Sistemi Belgesinin firmaya teminini sağlayan hizmet sunan kuruluştur

 

ISO Belgesi Nedir?

ISO Kalite Belgesi, ISO 9001 Kalite, ISO 22000 Gıda, ISO 14001 Çevre, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO 10002 Müşteri (Memnuniyet ve Şikayet) Yönetimi, ISO 45001, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 50001 Enerji ISO 13485 Tıbbi Cihaz Yönetim Sistemleri belgelerinin tamamına "ISO Kalite Belgesi" denilmektedir. ISO belgesi kavramıyla, ISO Standardı kelimesi çoğunlukla yanlış anlaşılmakta veya karıştırılmaktadır.

ISO Belgesi tüm dünyada verilmekte olan kalite belgelerinin genel kullanım adıdır. ISO belgesiyle anlatılmak istenen çoğu zaman ISO 9001 belgesi olmaktadır. Anlaşılması ve anlatılması kolay olduğundan bu ifadenin kullanımı resmi olarak bulunmasa da tercih edilmektedir. Anlam açısından bir eşleşme bulunmasa da bahse konu olan belge ISO 9001 olmaktadır.

ISO 9001 almak isteyen bir firma bu tabiri iso belgesi almak olarak anlatmayı tercih etmektedir. ISO belgeleri ISO 'nun verdiği standard kodlarıyla birlikte adlandırılmaktadır. ISO 9001 belgelendirme süreçleri açıklarken ISO belgesiyse sonuçta alınan basılı kalite belgesi sertifikasıdır.

 

ISO Nedir ? ISO Kalite Belgesi Nedir ?

ISO standardı demek; ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından geliştirilmiş uluslararası standartları ifade ederken ISO Kalite Belgesi, bu geliştirilen ISO standartlarına uymakta olan ve bu yönde çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluşların onaylanmış akrediteli belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenmesi ve standarda uygun olduğunun raporlanmasıyla verilmekte olan gönüllülük esasına dayalı sertifikalardır.

Kalite Belgesi; ISO 9001 olarak bilindiğinden, “ISO kalite belgesi almak istiyorum” diyen kişilerin bahsetmek istedikleri “ISO 9001 Sertifikası”dır.

ISO (International Organization for Standardization) tüm dünyada geçerli 162 üye ülkenin temsilcileriyle ISO standartlarını geliştiren ve gerektiğinde dönem dönem revize eden uluslararası kurumun kısaltmasıdır. ISO kar amacıyla faaliyet göstermeyen bir organizasyondur.

Kurum doğrudan ISO kalite belgelerinin verilmesinde rol almaz. Belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, danışmanlık, denetim, eğitim, kontrol hizmetleri IAF tarafından akredite edilmiş ve TS EN ISO/IEC 17021-1 standardına uygun olduğu IAF tarafından akredite kurumlarca denetlenip uygunluğuna onay verilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

IAF tarafından TÜRKİYE de “TÜRKAK – Türkiye Akreditasyon Kurumu” onaylıdır.

 

ISO Kalite Belgesinin Amacı Nedir?

ISO Kalite Sisteminin başlıca amacı "Müşteri Memnuniyetinin" sağlanması ve “Risk Tabanlı Düşünceyle Sistemin Önlemeye” yönelik çalışmasıdır. KALİTE sadece üretilen ürünler veya sunulan hizmetler için kullanılmamaktadır. Bugünün gelişen teknoloji çağı ile ticari dünyasında önemli olan, ihtiyacı olan hizmet ve ürünü satın alındıktan sonraki dönemde verilmekte olan hizmetler bütünüdür.

Sistemler; mevcut üretim standartlarının altına düşmeden, yazılı bir tarife göre kalıcı ama sürekli geliştirilen, tahmini veya sadece ustalık yeteneğiyle değil, prosedürlerle ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilerek hep aynı düzeyde ürün ve hizmet kalitesini alıcılara taahhüt etmektir.

Taahhüt süresince meydana gelebilecek olası hataları önceden planlayarak risk yaklaşımını esas almak standardın gereklilikleri arasındadır. İşlemlerin daha kaliteli yürütülmesi amacıyla sürekli düzenlenen personel eğitimleri ile personel yetkinliğinin arttırılması, mevcut kalitenin korunmasıyla birlikte sürekli gelişiminde temeli olmaktadır.

Son aşamada taahhüt edilmiş işlerden müşterilerin ne derecede memnun kalıp kalmadıklarının teknik olarak ölçümlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamalarını kapsar.

 

ISO Kalite Belgeleri Kaç Yıl Geçerlidir?

ISO 9001, 22000, 14001, 45001(18001), 50001, 13485, 100002 ve 270001 belgelerinin Dünya çapında geçerlilik süresi 3 yıldır. Her yıl planlı (haberli) olmak şartıyla ara denetim yapılır. ISO kalite standardının uygulanıp uygulanmadığı denetlenir. Ara denetimler 3 yıl devam eder. (Belgelendirme Denetmimi + Gözetim-1 Denetimi + Gözetim-2 Denetimi olmak üzere) ISO belgelendirme ücreti ilk belge aınırken ödenir. Her yıl düzenli ara denetim ücretleri ödenerek devam eder. 3'üncü yılın sonunda ise; ilk belgelendirme ücretinin 3/4'ü oranında belge yenileme bedeliyle devam eder.

 

ISO Kalite Belgelerinin Fiyatı Nedir?

Talep edilen Yönetim Sistemine göre ve denetimi gerçekleştirilecek ilgili standartına, talep eden kurum veya kuruluşun çalışan sayısı ile yaptığı iş, lokasyonuna göre fiyat değişir başvuru formunda doldurulan bu alanlara göre fiyat aralığı belirlenir.

Belgelendirme Fiyatları nelere göre değişir?

Önceden hazırlanmış ve yürütülen iso belgesi kalite yönetim sisteminiz bulunuyorsa, iso belgelendirme danışmanlık fiyatlarını oldukça aşağı inecektir. Aynı anda birden fazla belge alındığında belgelendirme başına fiyat daha da ucuzlayacaktır. Kalite belgelendirme çalışmaları, getirileri göz önüne alındığında oldukça uygun fiyat performans oranına sahiptirler.

 

ISO Kalite Belgesi Almanın Faydaları Nelerdir?

              

- Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.

- Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.

- İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır.

- Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.

- Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.

- Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir.

- Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.

- Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar.

- Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar.

- Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.

- Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.

- Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.

- Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.

- Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.

- Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.

 

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001 (ISO) Uluslararası Akreditasyon Organizasyonu tarafından hazırlanan "Kalite Yönetim Sistemi"dir. ISO 9001 Kurumsal şirket olmanın yol haritasıdır.

ISO 9001 kalite standardı güncel gelişme ve ihtiyaçlara göre daima yenilenmektedir. ISO 9001, işletmeleri her yönüyle ele alır. Kurumsallaşmak üzere yapılması gerekenleri tanımlar. Dünyanın en çok bilinen ve uygulanan ISO Standartıdır. Standart gereklerini sağlayarak gerçekleştirilen ISO kalite belgelendirme süreçlerinin (eğitim, danışmanlık, denetimler) tamamına ISO 9001 Belgelendirme denilmektedir. ISO 9001 belgesi almadan önce kalite yönetim sistemi firmada oluşturulmalıdır. Ayrıca uygulamaya geçilmiş olmalıdır. Sonrasında belgelendirme denetimleri yapılır. Denetimlerin sonuçlarına istinaden ISO Belgelendirmesi yapılır. Belgelendirme denetimlerinde firmanızın kolaylıkla denetimlerden geçebilmeniz için LUPAR GROUP olarak destek olmaya tüm yetkin kadromuzla hazırız.

ISO 9001 kalite belgesi tek amaca odaklanır; "Müşteri Memnuniyeti", “Risk Tabanlı Düşünce”...

ISO 9001 Kalite belgesi 2015 revizyonuyla; değişen günümüz ihtiyaçlarına uyum sağlamıştır. Gereksiz doküman yoğunluğu azaltılmıştır. Hareket ve esneklik yeteneğini güçlendirmektedir. ISO 9001 yeni revizyon standardı çok daha rahat uygulanacak ve beğenilecek yapıya kavuşmuştur. 2016' ya kadar yapılan revizyonlar arasında, 2015 revizyonu "ISO Kalite Belgeleri'nin" en önemli değişimidir.

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmetimiz Nedir? Hangi Hizmetleri Sunuyoruz?

LUPAR GROUP olarak yukarıdaki “Yönetim Sistemleri Danışmanlığı” başlığı altında tanımlanan hizmetleri ISO 9001:2015 Belgesi Sertifikasını almak isteyen kurum ve kuruluşlara aşağıdaki şekilde anlatıldığı gibi sunmaktayız. 

1. ISO 9001:2015 Kalite Belgesi olmayan firmalara Sıfırdan ISO 9001:2015 Kalite Belgesi Alınması için Danışmanlık Hizmetinin Sunulması, 
2. ISO 9001:2015 Kalite Belgesi mevcut olup Kalite Yönetim Sisteminin işleyişinden memnun olmayan kurum veya kuruluşlara belirli bir sürede  İyileştirme, Sistemin Etkin Olarak Uygulanmasını Sağlamak için Danışmanlık Hizmetlerinin Sunulması,
3. ISO 9001:2008 Kalite Belgesinin eski versiyonu olup ISO 9001:2015 Revizyonuna Geçiş Danışmanlık Hizmetinin Sunulması
4. ISO 9001:2015 Belgesinin Gözetim Denetimlerinden başarılı şekilde geçilmesine  yönelik Danışmanlık Hizmetinin Sunulması
5. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacı ile Sürekli Danışmanlık Hizmetinin Sunulması 

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kurulum ve Belgelendirme Süreç Nasıl İşliyor?

Yukarıda belirtilen hizmetlerimizden eğitim ve danışmanlık hizmeti talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar e-mail, telefon, www.lupargroup.com.tr web üzerinden talep formu doldurularak veya müşteri ziyaretleri sırasında taleplerini tarafımıza ulaştırır, iletişime geçerler. Gelen talepler LUPAR GROUP Planlama birimi tarafından değerlendirilip talep edilen hizmetle ilgili müşteri beklentilerini de dikkate alarak teklif hazırlar ve talep eden kurum veya kuruluşa gönderirler, Müşteri talebi doğrultusunda ziyaretle toplantı talep edilirse, Müşteri ziyaretine gidilerek gerçekleşen toplantıda talep edilen hizmet ile ilgili ve kurum veya kuruluşa başka hangi faaliyetler katkı sağlar başka neler yapılabilir hangi konularda destek olunabilir konularında sunum yapılarak bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilir. 

Yüz yüze görüşme imkanı ve zamanı bulunamadığı durumlarda müşterilerimize müşterilerimiz uygun görürler ise video konferans metodu ile bilgilendirme toplantılarını canlı olarak aynı ortamdaymış gibi gerçekleştiriyoruz.

ANKARA ve İSTANBUL dışında olan toplantı talebinde bulunan kurum veya kuruluş müşterilerimize uzmanlarımızın katılımı ile yol ve konaklama masrafı müşterimize ait olmak üzere bilgilendirme toplantıları gerçekleştirebiliyoruz.

 

Hizmet Talebinde bulunan tarafımızla iletişime geçen Müşterilerimize aşağıdaki süreçler işletiliyor.

 1. 1.    Firma bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin kayıt altına alınması (firma adı, adresi telefon e-mail üretim hizmet yerleri ve sayısı yapılan üretimler veya hizmetler neler, çalışan sayısı, iletişime geçilecek kişi ismi vs. gibi bilgiler)
 2. 2.    Talpelerinin, İhtiyaçlarının ve beklentilerinin kayıt altına alınması (sıfırdan ISO 9001:2015 Belgesi mi alacak yoksa mevcut ISO 9001:2015 belgesi ile ilgili sistemini iyileştirme revizyon vs gibi işlemler mi yapılacak bu bilgiler alınır) Yani ISO 9001:2015 Belgesini ne için isteniyor bu sorunun cevabı aranır.
 3. 3.    Talep ettikleri hizmette Özel bir durum var mı süre kısıtlaması veya olmasını istedikleri bölümler üretimler veya eklenmesi gereken dış tedarikler,üretimler, hizmetler vb. gibi
 4. 4.    LUPAR GROUP Uzmanları tarafından Telefon da kısa bir bilgilendirme yapılır
 5. 5.    LUPAR GROUP Planlama tarafından değerlendirme yapılarak fiyat teklifi hazırlanır ve üst yönetimin onayından sonra teklif müşteriye sunulur.
 6. 6.    Fiyat Teklifinde verilecek hizmetler nelerdir ne kadar sürer kaç adam/günlük danışmanlık ve eğitim hizmeti verilecektir, firmaya başka hangi konularda destek olunabilir sektörüne göre öneriler ve başka neler firmaya fayda sağlar kısaca bunlar belirtilir ve ISO 9001:2015 Belgelendirilmesi ile ilgili genel taslak bir iş programı sunulur.
 7. 7.    Fiyat teklifi kabul edilirse sözleşme aşamasına geçilir. Sözleşme imzalanmasını müteakip firmanızda ISO 9001:2015 Belgesinin alınmasını sağlayacak bir veya firmanın durumuna göre birden çok Uzman (Uluslararası ISO 9001 Başdenetçi ünvanına sahip) mevcut durum analizi yapılması için LUPAR GROUP Genel Müdür tarafından atanır. 
 8. 8.    Projede görevli Uzman ve Eğitmenler firmanız ile irtibata geçerek Mevcut Durum analizi yapar ve Hizmetin kapsamına uygun karşılıklı mutabakat ile bir ISO 9000:2015 İş Programı Hazırlanır ve firmanıza onaylatılır.
 9. 9.    İş Programına göre öncelikle firmanızda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri verilir. (Verilen Eğitimler ve verilme şekilleri ISO 9001:2015 Eğitim Hizmetlerimiz kısmından detaylı incelemesini yapabilirsiniz.)
 10. 10.  Eğitimler tamamlandıktan sonra ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Dokümantasyon hazırlama aşamasına geçilir. Çalışmalarda Kalite Yönetim Ekibine görev dağılımı yapılarak hangi dokümanı hangi prosedürü hazırlaması gerektiği uygulamalı olarak öğretilmekte ve örnek verilerek ilgili çalışmaların yapılması sağlanmaktadır. Kalite Yönetim Ekibinin dışında kurumda/kuruluşta görevli Uzman ve Eğitmenimizin de dokümantasyon hazırlama çalışmaları içerisinde yer almaktadır. Danışman ve Eğitmen Doküman hazırlama hazırlattırma uygulamaların yaptırılması Revizyonların yapılması konusunda Koordinatör şeklinde hizmet vermektedir.  
 11. 11.  Oluşturulan ISO 9001 2015 Kalite  Yönetim Sistemi Dokümantasyonuna göre kayıtlar uygulamalar LUPAR GROUP Uzmanları tarafından firma personellerine yaptırılır.
 12. 12.  Bütün kayıtlar oluştuktan sonra Belgelendirme Kuruluşları ile iletişime geçilir ve denetim günü alınır.
 13. 13.  Denetimler de belgelendirme kuruluşunun kabul etmesi ile LUPAR GROUP Uzmanları firma personeline denetim esnasında izleyici olarak destek vermektedirler.
 14. 14.  Uzman ve Eğitmenlerimiz, Danışmanlık Eğitim Hizmetleri kapsamında verdiği bütün hizmet günleri içerisinde verilen hizmetleri “Yönetim Sistemleri İş Takip Raporu” ile kayıt altına alarak Hizmet verdiğimiz kurumun üst yöneticilerine sürekli olarak rapor halinde iletmektedir.
 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Hizmet Kalitemiz?

 

1. LUPAR GROUP ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Hizmet sunumunu interaktif yürütebilmektedir.

Sözleşme imzaladığı müşterisinle internet tabanlı Müşteri Doküman Paylaşım Platformu üzerinden doküman trafiğini yönetmektedir. Bu şekilde acil yapılması gereken faaliyetler zaman kaybı olmadan interaktif bir şekilde tek bir merkezden yönetilebilmektedir.

 

Müşteri Doküman Paylaşım Platformunda Neler Yapılmaktadır;

           - Müşteri personellerine kullanıcı adı ve şifre verilerek firmaları ile ilgili bütün doküman ve kayıtlara ulaşma şansı olmakta ve yeni hazırlanan bir dokümanı yükleyebilmekte ve incelenmesini isteyebilmektedir.

           - Uzman ile online anlık iletişim kurabilmektedir.

           - Uzman ile ilgili her türlü şikâyet, öneri, istek ve beklentisini LUPAR GROUP üst yöneticilerine bildirebilmektedir.

 

2. Müşterilerimize teklif verirken doğru bilgilendirme işlemi yapılmakta ve bütün danışmanlık eğitim hizmetlerimizde Yönetim Sistemi İş Planı ve Yönetim Sistemi İş Programı ile çalışılmaktadır.  

 

3. Müşterilerimizi tek bir Belgelendirme Kuruluşuna yönlendirmek yerine Müşteri Menfaatini göz önünde bulundurarak doğru belgelendirme kuruluşuna yönlendirmeyi aşağıdaki belirtilen sebepler nedeni ile  tercih etmekteyiz.    

               - Bazı müşteriler yurt dışına iş yapmakta ve müşterileri onlardan dünyaca tanınmış uluslararası akreditasyonuna sahip bir belgelendirme kuruluşundan belge istemekte bu durumda LUPAR GROUP olarak müşterilerimize dünyaca ünlü prestijli ve tanınmış belgelendirme kuruluşlarına yönlendirmekteyiz ve bu kuruluşlardan belge almalarını sağlamaktayız.

               - Bazı kuruluşlar ihalelerde bu belgeleri kullanmakta bu durumda ise akreditasyon kuralarına göre hareket eden TÜRKAK’dan akrediteli Belgelendirme Kuruluşlarına müşterimizi yönlendirmekteyiz.  Bu şekilde hem ihalelerde sundukları belge nedeni ile sıkıntı yaşamamaktalar hem de KOSGEB TÜRKAK akrediteli alınan belgelerin ilk yıl belgelendirme ücretlerinin % 50 sini karşıladığı için maliyet olarak ta avantajlı bir konuma geçmektedirler.

4. ISO 9001:2015 Eğitimlerinin verilmesine önem veriyoruz ve Müşterilerimizin çalışan personellerine ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili uzmanlık eğitimlerini mutlaka vermekte ve sertifikalandırmaktayız.  Eğitim alamayan personellere ise online eğitim imkanlarımızı sunarak onlarında eğitim almalarını sağlamaktayız.

5. Uzman danışmanlarımızın ve geniş kadromuz ile Türkiye’nin her yerine hatta yurt dışı TÜRKİYE yakın komşularına geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz.

6. Hizmet yelpazemizin çok kapsamlı geniş olmasından dolayı talepte bulunan tüm kurum ve kuruluşların, Müşterilerimizin başka talep ve isteklerine de cevap verebilmekteyiz.


                        BİR İNSANIN HAYATI İYİ BİR EĞİTİMLE TAMAMEN DEĞİŞEBİLİR.

Biz, profesyonel ekibi ile gelişim sağlayan bir kurumuz

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimiz için LUPAR GROUP ile hemen bugün irtibat kurun.

İletişime Geçin