Danışmanlık

TURQUALITY Marka Yönetimi

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

 

TURQUALITY Nedir; Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarını üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayan bir destek sistemi oluşturularak, program kapsamındaki işletme markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlamaktadır. Turquality başvurusu ön koşullarını sağlayan firma ve markalar, değerlendirme kriterlerinin sonucuna göre firmanın Turquality veya Marka programı kapsamına alınması karar verilmektedir. Turquality programına kabul edilen firmaların, Turquality'ye akredite bir danışmanlık firmasından alacağı danışmanlık hizmet giderleri % 50 oranında desteklenmektedir. Albert Solino'dan alacağınız danışmanlık hizmetleri Turquality akreditasyonumuz sayesinde % 50 oranında destek kapsamındadır.
  

Turquality Programının Vizyonu: “10 Yılda 10 Dünya markası yaratmak”

  

Turquality Programının Misyonu:

 • Güçlü global Türk markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak,
 • Güçlü Türk markaları geliştirerek “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmek,
 • Seçilmiş marka potansiyeli taşıyan firmalara destek olmak.

Turquality Başvurusu Ön Koşulu

 • Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gerekmektedir.
 • Yurtdışında da ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde aynı markanın tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Turquality ve Marka Programı: 
Turquality programına başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucunda firma 100 üzerinden 50  ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 ve üstü alırsa Turquality programına yerleştirilmektedir. 
 

Turquality Programı Kapsamında Sağlanan Destekler:
Üst Limit olmaksızın %50 oranında ve 5 yıl süresince desteklenir. Firmaların performanslarına bağlı olarak ilave 5 yıl süreyle destek süresi 10 yıla artırılabilir.

 • Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler
 • Yurtdışı Birim Yer Araştırması, Kira: Aynı anda azami 50 adet birime kadar
 • Mağaza Dekorasyon Giderleri: Mağaza başına azami 200.000 $
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları: Kira
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları: Kurulum ve Dekorasyon Giderleri - Birim başına azami 200.000 $
 • Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Aşçı/Şef Brüt Maaşları: Aynı anda azami 5 kişi için
 • Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili
 • Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler
 • Franchising Kapsamında Dekorasyon: 5 yıl destek süresince toplam 100 mağaza, aynı mağaza için en fazla 2 yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 200.000 $
 • Franchising Kapsamında Kira: 5 yıl destek süresince toplam 100 mağaza için mağaza başına azami 100.000 $
 • Danışmanlık
 • Yazılım Lisans

Marka Programı Kapsamında Sağlanan Destekler: 
% 50 oranında, 4 Yıl Süresince desteklenir.

 • Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler:  Yıllık en fazla 300.000 $
 • Yurtdışı Birim Yer Araştırması, Kira:  Yıllık en fazla 600.000 $
 • Mağaza Dekorasyon Giderleri: Yıllık en fazla 300.000 $
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları: Yıllık en fazla 200.000 $
 • Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Aşçı/Şef Brüt Maaşları: Aynı anda azami 3 kişi için, yıllık en fazla 200.000 $
 • Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili: Yıllık en fazla 50.000 $
 • Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler: Yıllık en fazla 50.000 $
 • Franchising Kapsamında Dekorasyon:Yıllık en fazla 10 mağaza, mağaza başına en fazla 50.000 $
 • Franchising Kapsamında Kira: Mağaza başına en fazla 2 yıl, mağaza başına en fazla 50.000 $
 • Danışmanlık-Yazılım Lisans : Yıllık en fazla 500.000 $


Püf Noktalar: Marka ve Turquality Kapsamında

 • Turquality Destek programına girmek isteyen firmaların Mutlaka Türkiye’de Tescilli bir markası ve bu markanın da en az bir hedef pazarda tescilli olması gerekmektedir.
 • Bir şirketin en fazla 2 Markası desteklenebilir.
 • 1 Marka için birden fazla şirket desteklenebilir.
 • Holding bünyesinde en fazla 6 Marka desteklenebilir.

Marka programında aynı anda en fazla 3 moda, endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef istihdamı desteklenir.

 • Turquality programı kapsamında aynı anda 5 moda, endüstriyel ürün tasarımcısı, Aşçı/Şef istihdamı desteklenir.

  

Firma İnceleme Kriterleri

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi
 • Marka Performansı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
 • Finansal Performans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi

 

Turquality ve Marka Programı Başvuru Süreci

 1. Başvurulacak marka için ön koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.
 2. Ön koşulu sağlayan firma için “Ön Değerlendirme Seti” doldurulur.
 3. Ön değerlendirme sonucunda firmanın almış olduğu puan yeterli ise gerekli belgeler ile Turquality sekteryasına hem otomasyon üzerinden hem de evrak asılları ile başvuru yapılır.
 4. Ön İnceleme süreci başlatılır.
 5. Ön inceleme sonucunda eğer firma uygunsa, firma aday değerlendirme çalışması için gerekli ücreti yönetim danışmanlığı firmasına öder.
 6. Yönetim Danışmanlığı firması “Turquality Aday Değerlendirme” çalışmasını başlatır.
 7. Yönetim Danışmanlığı firması “Değerlendirme Raporunu” hazırlar.
 8. Rapor inceleme süreci tamamlandıktan sonra firmanın Turquality ve Marka programlarından hangisine uygun olduğuna karar verilir ve ilgili programa marka dahil edilir.
 9. Programa dahil olan marka, Stratejik İş Planını hazırlayıp T.C. Ekonomi Bakanlığı’na sunar.
 10. Stratejik İş Planı’nın T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte firma 2006/4 sayılı Tebliğ’de yer alan desteklerden yararlanmaya başlayabilmektedir.
 11. Bu aşamanın ardından Yönetim Danışmanlığı firması firmada “Detaylı Analiz Çalışmasına” başlamaktadır. Detaylı Analiz Çalışması sonucunda, firmanın 5 yıllık TURQUALITY destek süresi boyunca stratejik hedefleri doğrultusunda hangi projeleri gerçekleştirmesi gerektiğini içeren bir “Stratejik Yol Haritası” oluşturularak firmaya verilmektedir.

 

 

TURQUALITY DESTEK PROGRAMI İLE VERİLECEK DANIŞMANLIK İÇERİĞİ

 • Kurumsal kimlik oluşturulması,
 • Stratejik şirket yapılandırılması, 
 • Kalite kontrol sistemi oluşturulması,
 • Numune tesis yapılandırılması,
 • Moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı,
 • Modelizm (tasarımcının/endüstriyel ürün tasarımcısının çizdiği ürünlerin ilk numunelerinin üretilmesi, bu numunelerin üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra son numunelerin üretilmesi ve ana kalıplarının dijital ortamda hazırlanması) satın alma ve tedarik,
 • Stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, (ürün tasarımı-yönetimi-geliştirmesi, fiyatlama, dağıtım kanalı ve iletişim-tanıtımla ilgili her türlü stratejik danışmanlık giderleri),
 • Uluslararası hukuk, ihracat, ticari bariyerler, ülkelerarası ilişkiler gibi uluslararası ticareti ve bununla ilgili şirket ve operasyon yapılanmasını ilgilendiren her türlü danışmanlıklar,
 • Maliyet muhasebesi,
 • Risk yönetimi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM),
 • Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP),
 • Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM),
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM),
 • Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı

 

1- Başvuru Danışmanlığı

 • Turquality programına başvuru öncesinde üst yönetimle görüşülerek firmanın mevcut yapısının ve durumunun “Turquality Ön Değerlendirme” kriterlerine göre analiz edilmesi.
 • Turquality Ön Hazırlık Çalıştayında, Turquality programı “Firma Ön Değerlendirme Setinin” doldurulup, analiz edilerek firmaya sunulması
 • Turquality programının denetleyeceği kriterler için firmanın düzenlemesi gerektiği alanların belirlenmesi danışmanlığı ve firmaya bu alanlarda yol gösterilmesi
 • Turquality başvuru formlarının hazırlanması ve başvurunun yapılması
 • “Denetleme Komitesi Ziyareti” öncesi firmanın görüşmeye hazırlanması
 • “Denetleme Komitesi Ziyareti”  sırasında firma ile birlikte görüşmede bulunulması
 • Ön Kabul ile beraber Stratejik İş Planı Hazırlanmasına Firma tarafında Danışmanlık

2- Turquality Kabul Sonrası Eğitim Danışmanlığı

 • Kabul sonrası Raporlama ve Proje Eğitimlerinin verilmesi
 • Ara Raporlama Eğitimlerinin Verilmesi
 • Ara Denetim Eğitimlerinin Verilmesi
 • Mal/Hizmet Satın Alma Eğitimlerinin Verilmesi
 • Ödemeler ve Faturalama Eğitimlerinin Verilmesi
 • Turquality İş Planına Uygunluk Proje Yönetimi Eğitimlerinin Verilmesi

Danışmanlık Hizmet Paketi 2


Başvuru Danışmanlığı ve Turquality öncesi firmanın dönüşümü için yapılması gerekenlerin tarafımızca firma adına hazırlanması danışmanlığını kapsamaktadır.

 

1- Başvuru Danışmanlığı

 • Turquality programına başvuru öncesinde üst yönetimle görüşülerek firmanın mevcut yapısının ve durumunun “Turquality Ön Değerlendirme” kriterlerine göre analiz edilmesi.
 • Turquality Ön Hazırlık Çalıştayında Turquality programı “Firma Ön Değerlendirme Setinin” doldurulup, analiz edilerek firmaya sunulması
 • Turquality programının denetleyeceği kriterler için firmanın düzenlemesi gerektiği alanların belirlenmesi danışmanlığı ve firmaya bu alanlarda danışmanlık verilmesi
 • Düzenlemesi gerektiği alanlarda öneri getirilen konuların belirlenen aksiyon planlarına göre hayata geçirilmesi ve koordine edilmesi
 • Turquality başvuru formlarının hazırlanması ve başvurunun yapılması
 • “Denetleme Komitesi Ziyareti” öncesi firmanın görüşmeye hazırlanması
 • “Denetleme Komitesi Ziyareti”  sırasında firma ile birlikte görüşmede bulunulması
 • Ön Kabul ile beraber Stratejik İş Planı Hazırlanmasına Firma tarafında Danışmanlık

2- Turquality Kabulü için Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı


Firmanın programa kabul edilebilmesi için gerekli olan ve ön değerlendirmeler öncesinde tamamlaması gereken aşağıda yer alan konularda firmaya danışmanlık verilmesi. Bu danışmanlık firmanın temel stratejilerinin ve dokümanlarının incelenerek, gerekli görülenlerde revize edilmesini veya oluşturulmasını kapsamaktadır. Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı faaliyet planı, Turquality Ön Hazırlık Çalıştayı sonrasında ücretsiz olarak hazırlanıp firmaya sunulmaktadır. Firmanın, o anki durumunu bir ayna görevi görüp yansıtmakta ve Turquality ’ye kabul için aşağıda yer alan konu başlıklarında yapılması gereken dönüşümleri bir iş planına bağlamaktadır.

 • Firmanın Stratejik Plan ve bölüm planları
 • Finans ve bütçe konusunda firmanın temel dokümanlarının incelenerek gerekli görülenlerin revize edilmesi
 • Performans yönetimi tabloları,
 • Marka stratejileri ve marka yönetim yapılandırılması
 • Marka Stratejisi Raporunun Oluşturulması
 • Marka Konumlandırma Haritasının Oluşturulması
 • SWOT Analizinin yapılarak stratejiye dönüştürülmesi
 • Süreçlere ilişkin temel prosedürlerin oluşturulması
 • Pazarlama, satış ve müşteri yönetimi hakkında iş planları
 • Tedarik zinciri yönetimi stratejisi danışmanlığı
 • İnsan kaynakları performans yönetim sisteminin kurulması
 • İnsan Kaynakları Çalışan Eğitim ve Gelişim Planlarının Oluşturulması
 • Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme konularında danışmanlık hizmetinin verilmesi
 • Bilgi sistemlerinin yönetimi
 • Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi üzerine yurtdışı pazarına girmeyi kolaylaştıran ve yönetimce gerekli görülen ISO belgelerine başvuru danışmanlığının yapılması
 • ERP, CRM, MRP programları yoksa doğru programın ve yazılım altyapısının seçimi ve var olanların iyileştirilmesi hakkında danışmanlık verilmesi

3- Turquality Kabul Sonrası Eğitim Danışmanlığı

 • Kabul sonrası Raporlama ve Proje Eğitimlerinin verilmesi
 • Ara Raporlama Eğitimlerinin Verilmesi
 • Ara Denetim Eğitimlerinin Verilmesi
 • Mal/Hizmet Satın Alma Eğitimlerinin Verilmesi
 • Ödemeler ve Faturalama Eğitimlerinin Verilmesi
 • Turquality İş Planına Uygunluk Proje Yönetimi Eğitimlerinin Verilmesi

Danışmanlık Hizmet Paketi 3

Bu danışmanlık hizmet paketi Turquality veya Marka programına dahil edilmiş markaların Turquality süreçlerini başarıyla yürütmeleri için tasarlanmış danışmanlık hizmet paketidir.

 • Turquality Uygulama Destek Danışmanlığı
 • Programa kabul sonrası yasal süreç boyunca gerekli evrakların takip edilmesi
 • Harcama kalemleri ile ilgili ödeme ve ön onay başvurularının yapılması ve takibi
 • Ödeme belgelerinin ibrazı
 • Programı devam ettiği süre boyunca izleme ve değerlendirme sürecinden önce firmanın hazırlanması
 • Denetim sürecinde firmanın yanında olunması

Biz, profesyonel ekibi ile gelişim sağlayan bir kurumuz

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimiz için LUPAR GROUP ile hemen bugün irtibat kurun.

İletişime Geçin