Akreditasyon Danışmanlığı

TS EN ISO/IEC 17065:2012 Ürün Belgelendirme Akreditasyon Danışmanlık

Iso 17065 Nedir ?

      Bir ürünün sertifikalandırılması, ürüne mahsus standardlar ve diğer şart dokümanlara uygunluğu adına güvence oluşturmanın bir aracıdır.Birtakım ürün sertifikalandırma ağları ürünün ilk tür testlerini ve üreticisinin kalite ağının analiz edilmesini ve bunu takiben fabrika imalat kontrolünü, fabrikadan ve serbest piyasadan tedarik edilen örneklerin analiz edilmesini de barındıran bir periyodik analizi içerebilir.Iso 17065 standardı, sertifikalandırma firmalarının, üçüncü kısım sertifikalandırma ağlarını tutarlı ve güvenilir bir biçimde işletebilmelerini ve böylelikle bunların milli ve ülkeler arası temelde kabul edilebilirliğini kolay hale getirmek ve bu suretle ülkeler arası ticareti geliştirmeleri adına gereken şartları belirler.
       Iso 17065 standardında kapsama alınan şartlar, her şeyden önce, ürün sertifikalandırma ağını işleten firmalar adına genel şart şeklinde kabul edilmesi için yazılmıştır.Bunlar, özel sanayi yada diğer sektörlerce uygulandıklarında yada emniyet  ve sağlık gibi özel şartlara dikkat edildiğinde takviye gerçekleşmelidir.Her ne kadar Iso 17065 standardı, ürün sertifikası sunan üçüncü kısımlarla alakalı ise de standardın birden fazla koşulu birinci ve ikinci kısım ürün uygunluk analiz etme proses ve posedürlerinde de faydalı olabilir.
 
Iso 17065 Kapsamı Nedir ?

      İso 17065 ürün, hizmet ve proses sertifikalandırma firmalarının yeterlilik durumuna, yansızlığına ve tutarlı işletimine ilişkin  belirli koşullara uygun  ürün, proses ve hizmet sertifikalandıran firmalar adına genel koşulların belirlenmesini kapsamaktadır.Ürün sertifikalandırma üçüncü kısım bir uygunluğunun analiz edilme uygulamasıdır.SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu bu uygulaması yerine getirebilecek bir ürün sertifikalandırma firmasıdır.Ürün sertifikalandırma ile alakalı genel koşullarda açıklanmıştır.Dokümanlar Iso 17065 standardı, 97/23/AT basınçlı ekipmanlar yönetmeliği, 305/2011/ AB yapı malzemeleri yönetmeliği, 94/9/AT olası  patlayıcı ortamda faaliyette olan  teçhizat  ve  muhafaza  sistemler  ile  alakalı olan yönetmelik, TS EN  ISO 3834 – 2  standardı, TS  EN  15085 – 2 standardı  ve alakalı  atıfta bulunulan diğer doküman ve standartlar göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.Alakalı standartlar uygulama kapsamında sunulmaktadır.Bu standart ve alakalı diğer standartlarda oluşturulan ürün sertifikalandırma dokümanlarında faaliyette olan   tüm   kısaltmalar   ve   açıklamalar kalite   el   kitabı dokümanında verilmektedir.
 
Iso 17065 Ürün Sertifikalandırma Kuruluşlarının Akreditasyonu

    Bu standard, ürün sertifikalandırması gerçekleştiren bir üçüncü kısmın yeterli ve güvenilir şekilde tanınması ve yerine getirmesi gereken koşulları kapsar.
 • İç tetkikçi eğitimi
 • Akreditasyon tetkiki
 • Sistemin uygulanması
 • Akreditasyon için başvuru
 • Doküman gözden geçirme
 • Standard eğitiminin alınması
 • Destek dokümanların oluşturulması
 • Takip faaliyetleri için rehberlik (gerekirse)
 • Yasal mevzuat ve gerekliliklerin belirlenmesi
 • Laboratuvar kalite el Kitabının oluşturulması
 • Tetkik öncesi hazırlıkların gözden geçirilmesi
 • Çalışma ekibinin ve stratejilerinin belirlenmesi
 • Danışmanlık hizmeti sunumunda izlenecek yol
 • Var olan durumun değerlendirmesi ve raporlama
 
Iso 17065:2012 Standardına Geçiş

     15 Eylül 2012’de ürün sertifikalandırma firmaları adına genel şartları belirleyen EN 45011: 1998  (ISO/IEC Guide 65:1996)  standardına ait yeni versiyon olan Iso 17065:2012 yayımlanmış olup yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.Ülkeler arası akreditasyon formunun (IAF) 2012 Ekim ayında gerçekleşecek toplantısında, Iso 17065:2012 standardının geçiş zamanı, yayım tarihinden  (15 Eylül 2012) başlayarak 3 sene geçerli olacağında karar kılınmıştır.Verilen bu kararın temelinde 15 Eylül 2015 tarihi itibarı ile Iso Guide 65:1996‘i temel alan TS EN 45011:2001 standardına uygun alınmış olan akreditasyonları akreditasyon sözleşmesinin 3.1.3 maddesi uyarınca geri çekecektir.
        Bu itibarla, Türkak’a akreditasyon müracaatında bulunacak yada bulunan firmalar ile Türk akredistayon kurumunca akreditesi yapılmış firmaların, Iso 17065:2012 standardına geçişler yapılacaktır.TÜRKAK’a TS EN 45011:2001 standardına uygun müracaat yapmış firmaların akreditasyon incelemeleri bu standarda uygun gerçekleşecektir.Bu firmalara uygulanacak ilk gözetim yada kapsam genişletme incelemeleri TS EN ISO/IEC 17065:2012 standardına uygun yapılacak geçişler sağlanacaktır.
   TÜRKAK, tarafından TS EN 45011: 2001 standardına uygun akreditesi gerçekleşmiş olan ürün sertifikalandırma firmalarının TS EN ISO/IEC 17065:2012 standardına uygun şekilde kalite ağlarını oluşturmaları ve çalıştırmaları gerekli görülmektedir.Yapılacak bütün gözetim, kapsam genişletme yada akreditasyon yenileme incelemeleri Iso 17065:2012 standardına uygun yapılacak ve geçişler sağlanacaktır.
 
 Iso 17065 Sertifikasına  Başvuru Süreci 
 
Sertifikalanacak olan ürün veya ürünler
- Müşterinin sertifikalandırma talebinde bulunduğu standartlar yada diğer normatif dokümanlar

- İsmi, fiziki konumunun veya konumlarının adresleri, proseslerinin ve uygulamalarının önemli tarafları (alakalı sertifikalandırma programı gerektirdiğinde) ve alakalı her çeşit yasal sorumlulukları dahil, müşterinin genel nitelikleri
 
-Müracaatın yapıldığı sertifikalandırma alanı ile alakalı olarak müşterinin uygulamaları laboratuvarları yada muayene tesisleri dahil olmak üzere, insan ve teknik kaynakları ve mevcutsa daha büyük bir tüzel kişilik dahilindeki fonksiyonları ve bağlantıları gibi müşterilerle alakalı genel bilgiler

 - Koşullara uygunluğuna etki eden ve müşterinin faaliyet ettirdiği dış kaynaklı bütün proseslerle alakalı bilgiler; müşteri, sertifikalandırılan ürünlerin üretimi için kendisi dışında bir tüzel kişilikler belirtmişse ve verimli bir izleme adına ihtiyaç duyulması durumunda SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak, alakalı tüzel kişilikler üzerinde sözleşmeye uygun analiz mekanizmaları meydana getirilebilir, sözleşmeye göre bu çeşit kontrol mekanizmalarının ihtiyaç duyulması halinde bunlar, resmi sertifikalandırma dokümantasyonu verilmeden önce meydana getirilmelidir.

Biz, profesyonel ekibi ile gelişim sağlayan bir kurumuz

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimiz için LUPAR GROUP ile hemen bugün irtibat kurun.

İletişime Geçin