Akreditasyon Danışmanlığı

TS ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Akreditasyonu Eğitimi

1) ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri için Akreditasyon;

Yönetim sistemi, ISO 9000 serisi uluslararası standartların şartlarını karşılayan organizasyonlar, Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi hizmeti sağlayan Belgelendirme Kuruluşları tarafından belgelendirilirler.

ISO 9001:2008 bir organizasyonun kalite yönetim sistemini ortaya koyan uluslararası bir standarttır.

2) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri için Akreditasyon;

Belgelendirme Kuruluşları tarafından verilen çevre yönetim sistemleri belgelendirme hizmeti ile, ISO 14001 standardının şartlarını taşıyan organizasyonların yönetim sistemleri belgelendirilir.

ISO 14001 standardına göre belgelendirilmek isteyen organizasyon, bu standardın şartlarını yerine getirdiği bir çevre yönetim sistemini ortaya koymak zorundadır.

3) ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri için Akreditasyon;

Gıda güvenliği, gıdanın tüketildiği noktada, gıda içinde var olan gıda kaynaklı risklerle ilişkilendirilir. Gıda güvenliği ile ilgili riskler, gıda zincirinin herhangi bir aşamasında oluşabileceğinden, gıda zinciri boyunca uygun kontrol gereklidir.

ISO 22000 standardı, gıda güvenliğinin gıda zinciri boyunca sağlandığından emin olmak için etkileşimli iletişimi, sistem yönetimini, ön gereksinim programını ve HACCP prensiplerini içeren gıda güvenliği yönetim sisteminin şartlarını tanımlar.

4)    ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri için Akreditasyon;

ISO/IEC 27001 standardı, bir BGYS’nin kurulması, uygulanması, işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için bir model sağlar. Bir BGYS’nin dizaynı ve uygulanması o organizasyonun; ihtiyaç ve hedeflerine, güvenlik gerekliliklerine, süreçlere, büyüklük ve yapısına bağlıdır.

5) ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemleri için Akreditasyon;

ISO 13485 standardı, ISO 9001 standardının şartlarına ek olarak tıbbi cihazlar için endüstriyel gereklilikleri de içerir. ISO 13485 standardı tıbbi cihazların dizaynı ve geliştirilmesi, üretimi, kurulumu, servisini ve bu cihazların ilgili hizmetlerinin dizaynını, geliştirilmesini ve şartlarını içeren bir kalite yönetim sistemini şartlarını belirler. Bu standart aynı zamanda organizasyonun müşteri şartlarına ve yasal mevzuata uymadaki kabiliyetini belirlemede de kullanılabilir. ISO 13485 standardının kalite yönetim sistemi için belirlediği şartlar, ürünlerin teknik şartlarını tamamlayıcıdır.

Akredite olmak isteyen Sistem Belgelendirme Kuruluşları ISO / IEC 17021:2011 no’lu standart ile   IAF, EA ve TÜRKAK zorunlu dokümanlarının gereklerini yerine getirmek zorundadır

Biz, profesyonel ekibi ile gelişim sağlayan bir kurumuz

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimiz için LUPAR GROUP ile hemen bugün irtibat kurun.

İletişime Geçin